​Baggrund

​Der har været forsøgsordninger med konfliktråd siden 1994. Med vedtagelsen af Lov om konfliktråd, der trådte i kraft den 1. januar 2010, er konfliktråd i dag etableret som et landsdækkende tilbud.

​Hvad er konfliktråd?

​​Konfliktråd er et møde mellem den forurettede person og gerningspersonen. Det er frivilligt for begge personer at deltage i mødet, der finder sted med en mægler som mødeleder.

​Hvilke sager kan behandles i et konfliktråd?

​I princippet kan alle typer straffesager behandles i et konfliktråd, men også andre sager som f.eks. sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning kan bringes op i et konfliktråd, hvis begge personer ønsker det.

​Hvad skal være opfyldt?

​Gerningspersonen skal i det væsentlige have tilstået. Både gerningspersonen og den forurettede person skal sige ja til at deltage. Personer under 18 år skal have samtykke fra deres forældre.

Hvorfor sige ja til at deltage?

​​Fordi du som den forurettede person får mulighed for at fortælle gerningspersonen, hvilke konsekvenser gerningen har haft for dig, og hvad der er sket efterfølgende. 

Fordi du som gerningsperson får mulighed for at forklare dine handlinger direkte over for den forurettede. 

​Udvidelse af tilbuddet om deltagelse i konfliktråd i 2012

​Tilbuddet om konfliktråd er pr. 6. februar 2012 udvidet til også at omfatte sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 140.

Bekendtgørelse nr. 140 kan læses her

​Hvem er vi

Rigspolitiet

Sekretariat for Konfliktråd

Find vej

Ejby Industrivej 125 - 135, 2600 Glostrup

Besøgsadresse: find vej med Google Maps

Kontakt os

Telefon: 4173 1466

Telefontid mandag - fredag 10.00-14.00