​Baggrund & evaluering

​​Der har været forsøgsordninger med konfliktråd siden 1994, og senest er ordningen med konfliktråd i Københavns Vestegns samt Midt- og Vestsjællands politikredse forlænget som led i flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed for 2007-2010. Med vedtagelsen af Lov om konfliktråd, der trådte i kraft den 1. januar 2010, er konfliktråd i dag etableret som et landsdækkende tilbud.

​I konfliktråd får den forurettede person og gerningspersonen til en strafbar handling mulighed for at møde hinanden under en neutral mæglers tilstedeværelse for at tale om den strafbare handling. 

Konfliktråd giver den forurettede person mulighed for at komme til orde over for gerningspersonen og give udtryk for, hvordan vedkommende har oplevet den strafbare handling, og hvilke konsekvenser den har haft.

​Konfliktråd kan således medvirke til, at den forurettede person får bearbejdet den vrede og angst, som den kriminelle handling kan have medført. Konfliktråd giver samtidig gerningspersonen mulighed for at se og forholde sig til de menneskelige følger af den strafbare handling. Konfliktråd kan dermed medvirke til at øge gerningspersonens ansvarlighed og til, at han eller hun undlader at begå ny kriminalitet.

​Hvem er vi

Rigspolitiet

Sekretariat for Konfliktråd

Find vej

Ejby Industrivej 125 - 135, 2600 Glostrup

Besøgsadresse: find vej med Google Maps

Kontakt os

Telefon: 4173 1466

Telefontid mandag - fredag 10.00-14.00