​Loven om konfliktråd

Efter loven er deltagelse i konfliktråd frivillig både for gerningsmand og forurettede, og gerningsmanden skal i det væsentlige have tilstået det strafbare forhold. Loven indeholder desuden bl.a. regler om mæglerens funktion under konfliktrådet, og konfliktrådsbehandling er som hidtidig et supplement til en sædvanlig straffesag og træder således ikke i stedet for straf eller andre retsfølger af den strafbare handling.

​Det er endvidere forudsat, at den retspraksis, der har udviklet sig i tilknytning til forsøgsordningen med konfliktråd, videreføres, således at gerningsmandens deltagelse i konfliktråd efter rettens konkrete vurdering kan indgå som en formildende omstændighed i forbindelse med straffastsættelsen

​Hvem er vi

Rigspolitiet

Sekretariat for Konfliktråd

Find vej

Ejby Industrivej 125 - 135, 2600 Glostrup

Besøgsadresse: find vej med Google Maps

Kontakt os

Telefon: 4173 1466

Telefontid mandag - fredag 10.00-14.00