Konfliktråd Impact Project

Konfliktråd Impact Project (KIP) er et igangværende forskningsprojekt, der sigter mod at bidrage til en evidensbaseret udvikling af konfliktrådet. I projektet indsamles både kvalitative og kvantitative data, og gennem et lodtrækningsforsøg sammenlignes effekterne af to forskellige måder at afvikle konfliktråd mellem forurettede og gerningspersoner - hhv. mæglinger og restorative justice conferences.

Projektet er finansieret af TrygFonden og udføres i samarbejde mellem Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, syv politikredse og forskere fra Aarhus Universitet og Cambridge Centre for Evidence-Based Policing. I december 2020 publicerede forskerne i projektet de første foreløbige og samlede resultater for de to konfliktrådsmetoder i en forskningsrapport.​

​Rapporten er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 169 parter, som havde deltaget i et konfliktråd som led i projektet. Rapporten peger på generel tilfredshed blandt parter, som mødes i konfliktråd. Størstedelen af respondenter i undersøgelsen oplever eksempelvis:

  1. At de opnåede det, de selv ønskede at få ud af mødet (85%),
  2. At mødet var fair (94%),
  3. ​At det var vellykket (75%)
  4. At tilbuddet om at komme i konfliktråd er en god borgerservice (95%).

Efter dataindsamlingens afslutning i 2022 begynder de endelige analyser og sammenligninger mellem de to typer møder. Det overordnede mål med projektet er at få ny viden om Konfliktrådet, dets effekter, og hvilke metoder man fremadrettet skal anvende for at give det bedst mulige tilbud til danskerne.

Læs rapporten her

​Hvem er vi

Rigspolitiet

Sekretariat for Konfliktråd

Find vej

Ejby Industrivej 125 - 135, 2600 Glostrup

Besøgsadresse: find vej med Google Maps

Kontakt os

Telefon: 4173 1466

Telefontid mandag - fredag 10.00-14.00