​Fakta om Konfliktråd

​Hvad er et konfliktråd?

Konfliktråd er et møde mellem den forurettede person og gerningspersonen. Det er frivilligt for begge personer at deltage i mødet, der finder sted med en uvildig tredjeperson (en mægler) som mødeleder. Konfliktråd træder ikke i stedet for straf, men er et supplement til straf.

Hvorfor sige ja til at deltage?

Fordi den forurettede person og gerningspersonen får mulighed for at tale sammen under trygge forhold om, hvad der er sket. Fordi den forurettede person kan give udtryk for sine reaktioner og fortælle, hvilke konsekvenser den kriminelle handling har haft.

Fordi gerningspersonen får mulighed for at forklare sine handlinger direkte over for den forurettede person.

​Hvilke sager kan behandles i et konfliktråd?

I princippet kan alle typer straffesager behandles i et konfliktråd, men også sager som f.eks. sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning kan bringes op i et konfliktråd, hvis begge personer ønsker det.

Hvor findes der konfliktråd?

Konfliktråd er et landsdækkende tilbud, og ordningen administreres af politiet.

Du kan således henvende dig til dit lokale politi på tlf. 114, eller du kan finde kontaktpersonen i din politikreds på www.politi.dk eller her på hjemmesiden.

​Hvad er forudsætningerne for et konfliktråd?

Både gerningspersonen og den forurettede person skal sige ja til at deltage.

Gerningspersonen skal i det væsentlige have tilstået. Personer under 18 år skal have samtykke fra deres forældre.

Hvordan henvises til konfliktråd?

Politiet foretager en gennemgang af egnede sager til konfliktråd. I de sager, der findes egnede, bliver parterne spurgt, om de ønsker at deltage i konfliktråd. Er svaret ja, kontakter en mægler parterne og aftaler et møde.

Andre kan også foreslå, at der afholdes konfliktråd, fx parterne selv, forældre, socialforvaltningen, skolen eller andre.

Hvordan foregår et konfliktråd?

Når begge parter har indvilget i at møde hinanden, aftaler mægleren tid og sted for mødet. Det afholdes et neutralt sted, fx på et bibliotek, i et beboerhus eller i et andet egnet lokale. Mægleren vil som mødeleder sikre, at begge parter kommer til orde, og får talt om, hvad der er sket, og hvordan de kan forholde sig i fremtiden. Der kan indgås aftaler mellem parterne, men samtalen kan også være nok i sig selv.

Hvad er mæglernes rolle?

Mæglernes rolle er at hjælpe den forurettede person og gerningspersonen igennem samtalen.

Mæglerne er uddannet til opgaven og skal ikke tage stilling til skyld eller tage parti i sagen.

Mægleren er neutral og leder mødet så begge parter kommer til orde.

Mægleren ser ikke politiets rapporter, og kender derfor kun sagen fra parterne selv. Hvis parterne indgår en aftale, skriver mægleren den ned.

Hvad sker der bagefter?

Mægleren orienterer politiet om, at der har været gennemført mægling i konfliktråd. Hvad der er blevet sagt kommer ikke videre – mægleren har tavshedspligt.

​Hvis der er lavet en aftale, kan politiet få en kopi, hvis begge parter ønsker det

​Hvem er vi

Rigspolitiet

Sekretariat for Konfliktråd

Find vej

Brogårdsvej 1, 7500 Holstebro

Besøgsadresse: find vej med Google Maps

Kontakt os