​Værdigrundlag

​Værdigrundlag

Konfliktråd bygger på tanken om, at de involverede skal have mulighed for at tage aktivt del i forløbet efter en strafbar handling.

Konfliktråd gennemføres med respekt for, at de involverede kan have oplevet hændelsen forskelligt, og at det ikke er hensigten at finde én fælles beskrivelse af hændelsen.

Et konfliktråd er ikke et terapeutisk rum for den enkelte, men et møde, hvor fokus er på det, der er sket mellem de involverede, og de hændelser, de har været en del af.

Politiets rolle

Politiets koordinatorer og sagsbehandlere arbejder målrettet for at fremme tillid, tryghed, objektivitet og gennemsigtighed i vejledningen af parterne.

Politiets koordinatorer, sagsbehandlere, og i nogle tilfælde mæglere, er i forbindelse med visitation og vejledning opmærksomme på, at parternes deltagelse eller fravalg af et konfliktråd skal ske på et oplyst grundlag.​

Konfliktrådsmæglernes rolle

Mægleren bistår parterne i at tale sammen om den strafbare handling, og kan også bistå parterne med at udforme eventuelle aftaler, som de måtte ønske at indgå. Mæglerens rolle er at lede processen uden at tage stilling til sagen og uden at tage parti for nogen.

Mægleren arbejder målrettet for at fremme tillid, tryghed og tydelighed i hele processen.

​​

​Hvem er vi

Rigspolitiet

Sekretariat for Konfliktråd

Find vej

Ejby Industrivej 125 - 135, 2600 Glostrup

Besøgsadresse: find vej med Google Maps

Kontakt os

Telefon: 4173 1466

Telefontid mandag - fredag 10.00-14.00